Výzva soukromým pronajímatelům bytů v Žamberku

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovává mapu nájemného, která by měla odrážet výši "obvyklého nájemného" v dané lokalitě s přihlédnutím k velikosti, poloze, stáří a stavu bytu. Cílem akce je získat solidní informace o výši obvyklého nájemného jak pro nájemce tak i pro pronajímatele včetně zvýšení právní jistoty a minimalizaci soudních sporů o výši nájemného.

Město Žamberk resp. Správa budov Žamberk s.r.o., co by správce městských bytů, byla požádána o součinnost při oslovení soukromých pronajímatelů a nájemníků v Žamberku. Prosím laskavě, věnujte pozornost následujícímu sdělení ministerstva pro místní rozvoj: Výzva pronajímatelům a nájemníkům bytů v Žamberku

Děkuji.

Ing.Stanislav Tajbr, ředitel Správy budov Žamberk s.r.o.

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sbzamberk.cz 07. 12. 2021, 13:56