Město Žamberk

Správa budov Žamberk s.r.o. (SB Žamberk) vykonává kompletní správu bytů a nebytových prostor v majetku Města Žamberk na základě uzavřené "Mandátní smlouvy". SB Žamberk je tedy organizace výkonná, veškeré pravomoci v oblasti přidělování a hospodaření s finančními prostředky na straně výnosů a nákladů z bytového fondu jsou řízeny a rozhodovány majitelem tj. rozhodnutím samosprávných orgánů Města Žamberk popř. příslušných odborů městského úřadu Žamberk.

V Žamberku v městských bytech byl dnem 1.1.2010 ukončen u nájemního bydlení státem kontrolovaný proces deregulace nájemného. Město Žamberk tím využilo ustanovení zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Cílem tohoto 4letého procesu jednostranného zvyšování nájemného bylo dosažení "cílové hodnoty nájemného", která odpovídá velmi zhruba dolní hladině výše smluvního nájemného v dané lokalitě. V současné době je nájem v Žamberku na maximální povolené hranici tj.44 Kč/m2, u bytů se sníženou kvalitou 39 Kč/m2 . Jeho další zvýšení je možné pouze na základě dohody mezi majitelem a nájemcem. V případě nedohody rozhodne o výši nájemného na základě individuálního posouzení soud.

Veškeré dění v Žamberku v oblasti bytové je usměrňováno několika pravidly či směrnicemi, doporučením bytové komise popř. odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, rozhodnutím Rady města nebo Zastupitelstva. V případě zájmu o jakýkoliv městský byt rozhodně doporučujeme se s těmito "Pravidly" předem seznámit.

Doporučujeme rovněž sledovat "Úřední desku města" v sekci "Bytové záležitosti" a "Hospodaření s majetkem", kde najdete aktuální nabídku záměru Města o prodeji, dražbě ....městského bytu či nemovitosti.

SB Žamberk vykonává pro Město Žamberk k datu 31.12.2011 správu celkem ve 20 domech s 246 byty a 17 nebytovými prostory.


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sbzamberk.cz 20. 1. 2022, 18:03