SVJ

Společenství vlastníků jednotek (dále SVJ) je právnickou osobou, která vzniká na základě zákona č. 72/1994 Sb. o spoluvlastnických vztazích k budovám, u které spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy. Společenství vzniká v domě s nejméně s 5 bytovými jednotkami, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. 

Nahlédněte do vydaných vzorových stanov SVJ.

Správa budov Žamberk s.r.o. (SB Žamberk) se podílí na činnosti SVJ následovně:

 SB Žamberk je k datu 31.12.2011 pověřena správou od 21 SVJ celkem v 20 domech s 342 byty a 13 nebytovými prostory.


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sbzamberk.cz 20. 1. 2022, 18:12