Bytové domy

V této sekci jsou zařazeny domy, v kterých byly byty prodány před nabytím účinnosti zákona 72/1994 Sb. a vlastníci bytů a spoluvlastníci společných prostor zvolili jinou formu péče o spoluvlastněný objekt nebo společenství nemohlo vzniknout dle výše uvedeného zákona, protože dům má méně než 5 bytových jednotek.

V působnosti SB Žamberk se  jedná o 7 domů s 41 byty.


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sbzamberk.cz 20. 1. 2022, 18:16