Tepelné hospodářství

Tepelné hospodářství je jedním z pilířů činnosti naší společnosti. Základem jsou dvě sidlištní kotelny, v kterých vyrábíme cca 80% celkové produkce tepla pro vytápění a přípravu teplé vody dodávaných nší firmou. Obě kotelny jsou zdrojem tepla centralizovaného zásobování teplem pro sidliště U Žirafy a sidliště U Polikliniky a některých dalších připojených domů.

Výroba a rozvod tepla v obou sidlištních kotelnách je realizován na základě licence vydané Energetickým regulačním ústavem (dále ERU):

Teplo pro vytápění a přípravu teplé vody dále vyrábíme celkem ve 13 domovních kotelnách v rámci Žamberka. U kotelen s celkovým výkonem nad 100 kW na základě koncesní listiny a v ostatních kotelnách na základě živnostenského listu.

Cena tepla je cenou regulovanou. Odbor teplárenství ERU se zabývá stanovením závazných podmínek pro sjednávání a kalkulaci věcně usměrňované ceny tepelné energie, k čemuž vydává příslušná cenová rozhodnutí.


 kotelna U Polikliniky  kotelna U polikliniky

 

  kotelna U Žirafy 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sbzamberk.cz 20. 1. 2022, 17:20